ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสูงเม่น"

|- style=
! ที่ !! ชื่อตำบล !![[อักษรธรรมล้านนา|ตัวเมือง]] !!อักษรโรมัน !! จำนวนหมู่บ้าน!!จำนวนหลังคาเรือน !!จำนวนประชากร<ref> จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดแพร่ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref>
|- style="background: #ffffff;"
|-
||1.||[[สูงเม่น]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Sung Men.png|51px]]||Sung Men||10||2,716||8,046
|-style="background: #ffffff;"
|-
||2.||น้ำชำ||[[ไฟล์:LN-Tambon-Nam Cham.png|35px]]||Nam Cham||15||3,326||9,959
|-style="background: #ffffff;"
|-
||3.||หัวฝาย||[[ไฟล์:LN-Tambon-Hua Fai.png|35px]]||Hua Fai||13||3,378||10,106
|-style="background: #ffffff;"
|-
||4.||ดอนมูล||[[ไฟล์:LN-Tambon-Don Mun.png|43px]]||Don Mun||10||2,783||7,537
|-style="background: #ffffff;"
|-
||5.||บ้านเหล่า||[[ไฟล์:LN-Tambon-Ban Lao.png|45px]]||Ban Lao||9||1,974||5,521
|-style="background: #ffffff;"
|-
||6.||บ้านกวาง||[[ไฟล์:LN-Tambon-Ban Kwang.png|35px]]||Ban Kwang||6||1,133||3,294
|-style="background: #ffffff;"
|-
||7.||บ้านปง||[[ไฟล์:LN-Tambon-Ban Pong.png|30px]]||Ban Pong||6||1,596||5,080
|-style="background: #ffffff;"
|-
||8.||บ้านกาศ||[[ไฟล์:LN-Tambon-Ban Kat.png|36px]]||Ban Kat||7||1,129||3,197
|-style="background: #ffffff;"
|-
||9.||ร่องกาศ||[[ไฟล์:LN-Tambon-Rong Kat.png|40px]]||Rong Kat||11||2,619||7,367
|-style="background: #ffffff;"
|-
||10.||สบสาย||[[ไฟล์:LN-Tambon-Sop Sai.png|40px]]||Sop Sai||6||1,167||3,803
|-style="background: #ffffff;"
|-
||11.||เวียงทอง||[[ไฟล์:LN-Tambon-Wiang Thong.png|43px]]||Wiang Thong||12||3,656||10,003
|-style="background: #ffffff;"
|-
||12.||พระหลวง||[[ไฟล์:LN-Tambon-Phra Luang.png|35px]]||Phra Luang||5||1,402||4,004
|}
2,244

การแก้ไข