ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขโดดตรวจสอบ"

ย้อนการแก้ไขที่ 8300297 สร้างโดย 2403:6200:8832:2F44:DDF9:F855:6B06:C0A8 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8300297 สร้างโดย 2403:6200:8832:2F44:DDF9:F855:6B06:C0A8 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''1073529853088เลขโดดตรวจสอบ''' <ref>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน]</ref> ({{lang-en|check digit}}) คือรูปแบบหนึ่งของ[[การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อน]] (redundancy check) เพื่อ[[การตรวจหาความผิดพลาด]] เป็นตัวเลขหนึ่งหลักหรือมากกว่าซึ่งเทียบเท่าได้กับ[[ผลรวมตรวจสอบ]] (checksum) ซึ่งคำนวณมาจากตัวเลขหลักอื่น ๆ ในชุดหมายเลข เลขโดดตรวจสอบนิยมใช้กับรหัสตัวเลขหรือตัวอักษรขนาดยาว เช่น เลขใน[[บัตรประจำตัวประชาชน]] [[บาร์โค้ด]] [[บัญชีเงินฝาก]] [[บัตรเครดิต]] และหมายเลขของการลงทะเบียนต่าง ๆ
 
การตรวจสอบว่าชุดหมายเลขหนึ่ง ๆ ถูกต้องหรือไม่ คือการคำนวณตาม[[สูตร]]ที่กำหนดไว้ ถ้าเลขที่คำนวณได้ตรงกับเลขโดดตรวจสอบ แสดงว่าเป็นชุดหมายเลขที่ถูกต้อง สามารถยอมรับได้ (แต่จะมีในระบบหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง) ข้อดีของเลขโดดตรวจสอบคือ สามารถป้องกันการปลอมแปลงชุดหมายเลขได้ในระดับหนึ่ง สามารถทำให้เข้ากับมาตรฐานของระบบอื่น แต่ข้อเสียคือหากสูตรที่คำนวณไม่รัดกุมหรือถูกเผยแพร่ในแหล่งสาธารณะ และตัวเลขที่ใช้แทนเลขโดดตรวจสอบก็มีจำนวนจำกัด อาจทำให้สามารถคาดเดาได้และแกะสูตรได้โดยง่าย
145,005

การแก้ไข