ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอเจ ลี"

ลบภาพ "AJ_Lee_(2019).jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Mhhossein เพราะ Copyright violation: https://www.shutterstock.com/fr/editorial/image-editorial/scooby-doo-wrestlemaina-mystery-vip-screening-new-york-america-22-mar-2014-5629881g
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(ลบภาพ "AJ_Lee_(2019).jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Mhhossein เพราะ Copyright violation: https://www.shutterstock.com/fr/editorial/image-editorial/scooby-doo-wrestlemaina-mystery-vip-screening-new-york-america-22-mar-2014-5629881g)
{{Infobox professional wrestler
| image = AJ Lee (2019).jpg
| birth_name = April Jeanette Mendez
| birth_date = {{birth date and age|1987|3|19}}
17,818

การแก้ไข