ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243"

| pspan = 5
| ชื่อ = แยกหนองคาย
| กม. = 70+000
| ขนาด = 2
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|212}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212|ถ.ถนนชยางกูร]] และ {{ป้ายทางหลวง|H|233}}ไป [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233จังหวัดบึงกาฬ|ถ.มิตรภาพสายเก่าบึงกาฬ]]
}}
{{ทางแยก
| ต่อ = yes
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|212233}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212233|ถ.ชยางกูรถนนมิตรภาพสายเก่า]] ไป [[บึงกาฬจังหวัดอุดรธานี|จ.บึงกาฬอุดรธานี]]
| ขวา = ถนนเจนจบทิศ เข้าเมือง[[เทศบาลเมืองหนองคาย|หนองคาย]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|233}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233|ถ.มิตรภาพสายเก่า]] ไป [[อุดรธานี|จ.อุดรธานี]]
}}
{{ทางแยก
| ชื่อ = แยกหัวโพน
| กม. = 0+100
| ซ้าย = ซ.ซอยดอนโพธิ์ ไป บ.ดอนโพธิ์
| ขวา = ซ.ซอยหัวโพน ไป เข้าเมือง[[เทศบาลเมืองหนองคาย|เข้าเมืองหนองคาย]]
}}
{{ทางแยก
| ชื่อ =
| กม. = 0+550
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|242}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 242|ถ.ถนนพนังชลประทาน]] ไป หาดจอมมณี, [[อำเภอท่าบ่อ|อ.ท่าบ่อ]]
}}
{{ทางแยก
| ชื่อ = แยกด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
| กม. = 2+000
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2}} {{AH|12|T}} [[ถนนมิตรภาพ|ถ.มิตรภาพ]] ไป [[จังหวัดอุดรธานี|จ.อุดรธานี]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2}} {{AH|12|T}} [[ถนนมิตรภาพ|ถ.มิตรภาพ]] ไป [[สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)|สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1]], [[นครหลวงเวียงจันทร์เวียงจันทน์|เวียงจันทน์]], [[ประเทศลาว|ลาว]]
}}
{{ทางแยก/จบ}}
1,388

การแก้ไข