ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต"

→‎พระราชประวัติ: ลบรูปหุ่นขี้ผึ้ง เนื่องจากบังตารางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นเฉพาะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎พระราชประวัติ: ลบรูปหุ่นขี้ผึ้ง เนื่องจากบังตารางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นเฉพาะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
<ref>[[สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส]] เป็นพระราชโอรสของ [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร]] (นักองค์ราชาวดี) กษัตริย์องค์ที่ 2 กับเจ้าจอมเอี่ยมบุษบา (สกุลเดิม อภัยวงศ์) ทำให้สมเด็จพระนโรดทสุรามฤตทรงเป็นพระญาติชั้นเดียวกันกับ[[พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี]] ในรัชกาลที่ 6 ของสยาม โดยทั้งสองพระองค์มีคุณทวดคนเดียวกัน คือ พระสุพรรณพิศาล (กอง อภัยวงศ์) , ส่วน[[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์]] เป็นพระราชโอรสของ [[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์]] (นักองค์สีสุวัตถิ์) กษัตริย์องค์ที่ 3 ซึ่งเป็นพระอนุชา</ref>
และพระชามาดา (ลูกเขย) ของ[[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์]] กษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ที่ 3
 
{{multiple image
| align = right
| direction = horizontal
| header =
| header_align = left/right/center
| footer =
| footer_align = left
| image1 = King Norodom Suramarit of Cambodia.JPG|thumb|upright|เครื่องแบบชุดขุนนางฤดูหนาว สมัยราชวงศ์ชิง]]
| width1 = 180
| caption1 = รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
| image2 = Norodom Suramarit and his wife.JPG
| width2 = 300
| caption2 = รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤตและ[[พระอัครมเหสี]] [[สมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนา]] ที่[[พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านวัฒนธรรมเขมร]] [[จังหวัดเสียมราฐ]]
}}
ทรงอภิเษกสมรสกับ[[สมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนา]] พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ เมื่อ [[พ.ศ. 2463]] มีพระราชโอรสองค์สำคัญคือ [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]] ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ที่ 4
 
6,651

การแก้ไข