ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|first reporter=[[สำนักพระราชวัง]]
|participants=[[พระบรมวงศานุวงศ์]], [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]], [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61|รัฐบาลไทย]] และประชาชนทั่วไป
|Image_Caption=[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เสด็จ ระหว่างประทับ ณ [[พระราชดำเนินเลียบที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์]]ใต้[[พระนครโดยนพปฎลมหาเศวตฉัตร]] ใน[[กระบวนพยุหยาตราสถลมารคพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย]] [[พระบรมมหาราชวัง]] ในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
|Image_Name=The Coronation of King Rama X B.E. 2562 (A.D.Vachirakono 2019)coronation.JPGjpg
}}
 
 
==== 4 พฤษภาคม ====
[[ไฟล์:พระราชพิธีบรมราชาภิเษก-4-1.jpg|left|thumb|พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือ[[พระที่นั่งภัทรบิฐ]] ภายใต้นพปฎลเศวตฉัตร]]
[[ไฟล์:Gran Palacio, Bangkok, Tailandia, 2013-08-22, DD 57 (Cropped).jpg|right|thumb|220px|พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรและ[[พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]]ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ]]
 
* เวลา 9:20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ไปยัง[[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย]] ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จขึ้น[[พระที่นั่งไพศาลทักษิณ]] ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้วเสด็จเข้าใน[[หอพระสุราลัยพิมาน]] ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปสู่มณฑปพระกระยาสนาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และเสด็จจาก[[พระที่นั่งไพศาลทักษิณ]]ไปยังชาลา[[พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน]] ทรงจุดธูปเงินเทียนทอง สังเวยเทวดากลางหาว แล้วเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานประทับเหนือตั่งอุทุมพรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาเพื่อสรงพระมุรธาภิเษก
 
* เวลา 10:09 - 12:00 น. เลขาธิการพระราชวัง เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 ถวายแล้ว ทรงวักน้ำขึ้นมาสรงพระนลาฏ เลขาธิการพระราชวัง ไขสหัสธารา เมื่อสรงสหัสธาราแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนตร์ ตามลำดับ เสร็จแล้ว มหาดเล็กสอดฉลองพระบาทถวาย และถวายฉลองพระองค์คลุม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมาน จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง[[ครุย|ฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์]] เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับเหนือ[[พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์]] ภายใต้[[สัปตปฎลเศวตฉัตร]] แปรพระพักตร์สู่บูรพาทิศเป็นทิศแรก [[สมชาย กาญจนมณี|พันโท สมชาย กาญจนมณี]] ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 สำหรับทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศโดยเวียนไปทางขวามือ และมีข้าราชการประจำทิศกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษก แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) เสร็จแล้ว ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์ประจำทิศที่พระหัตถ์ทุกทิศ หลังถวายน้ำอภิเษก แล้วเมื่อประทับทิศบูรพาแทนทิศกลาง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษก แล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณน้อมเกล้าฯ ถวาย[[นพปฎลมหาเศวตฉัตร]] ทรงรับและพระราชทานผู้เชิญรับเชิญไว้ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปประทับเหนือ[[พระที่นั่งภัทรบิฐ]] ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณกล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาส จบแล้ว ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ มีพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธยว่า '''"พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"''' ตามด้วย[[เบญจราชกกุธภัณฑ์]] เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วทรงสวมและทรงวางบางองค์ไว้บนโต๊ะ 2 ข้างพระที่นั่งภัทรบิฐ เมื่อถวายพระธำมรงค์วิเชียรจินดาแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณสอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวาย เจ้าพนักงานเชิญเครื่องขัตติยราชูปโภคมาทอดถวาย เสร็จแล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณถวายอนุษฏุภศิวมนตร์ และถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการและทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานในอันที่จะปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการ ต่อจากนั้นมีพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น [[สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี]] จากนั้นทรงเลี้ยงพระ และ[[สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)|สมเด็จพระวันรัต]] เจ้าอาวาส[[วัดบวรนิเวศวิหาร]] ดับเทียนชัย
[[ไฟล์:การยิงสลุตในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.JPG|right|thumb|[[กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์]]ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ ขณะประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ]]
* เวลา 14:00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ [[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย]] โดยทรง[[ครุย|ฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์]] ประทับเหนือ[[พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์]] ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ มีมหาดเล็กเชิญราชกกุธภัณฑ์อยู่ด้านหลัง โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี]] กราบบังคมทูลในนาม[[พระบรมวงศานุวงศ์]], พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลในนามของประชาชน ทหาร และข้าราชการฝ่ายบริหาร, ศาสตราจารย์พิเศษ [[พรเพชร วิชิตชลชัย]] ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลในนามของรัฐสภา และ[[ชีพ จุลมนต์]] ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลในนามของข้าราชการตุลาการ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ
* เวลา 16:00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ โดยริ้วขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการ[[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]] ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถ [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ [[ปราสาทพระเทพบิดร]] ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ [[พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]]
 
==== 5 พฤษภาคม ====
[[ไฟล์:The Coronation of King Rama X B.E. 2562 (A.D. 2019).JPG|thumb|290px|กระบวนพยุหยาตราสถลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร]]
* เวลา 9:00 น. เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นเป็น [[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] รวมทั้งเฉลิมพระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ [[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย]]
:{{ดูเพิ่มที่|รายพระนามเจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์#รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว}}
* เวลา 16:30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดย[[กระบวนพยุหยาตราสถลมารค]] จาก[[พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท]] ไปยัง[[วัดบวรนิเวศวิหาร]] [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]] และ[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม]] ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยเสด็จในกระบวน ในฐานะรองผู้บัญชาการ และนายทหารพิเศษประจำ[[หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์]] ตามลำดับ<ref>{{Cite web|url=https://th.hellomagazine.com/royalty/queen-suthida-princess-patcharakitiyapha/|title=สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี – เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สองหญิงกล้าแห่งรัชกาลที่ 10|author=HELLO! Thailand|date=6 พฤษภาคม 2562|website=th.hellomagazine.com|accessdate=7 พฤษภาคม 2562}}</ref>
[[ไฟล์:The Coronation of King Rama X B.E. 2562 (A.D. 2019).JPG|thumb|290px|กระบวนพยุหยาตราสถลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร]]
 
==== 6 พฤษภาคม ====
[[ไฟล์:พสกนิกรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 3.JPG|thumb|พสกนิกรขณะรอเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร [[พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท]]]]
 
* เวลา 16:30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ]], [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา]] และ[[สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ|สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ]] ณ สีหบัญชร [[พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท]] รับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกรชาวไทย นำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
* เวลา 17:30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ณ ท้องพระโรงกลาง [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] เพื่อให้คณะทูตานุูต ผู้แทนฝ่ายกงสุล และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล โดยมี[[ฉั่ว ซิ่ว ซาน]] เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ คณบดีคณะทูตกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของผู้เฝ้าฯ
3,477

การแก้ไข