เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

| rowspan="4" |พ.ศ. 2562
|จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
|160
|-
|พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
|102
|-
|กรณ์ จาติกวณิช
|19
|-
|อภิรักษ์ โกษะโยธิน
|10
|-
|พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
|
|-
|}
19,861

การแก้ไข