ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุ้งกุลาดำ"

→‎การจับกุ้ง: เคาะวรรค
(→‎อาหารกุ้ง: เคาะวรรค)
(→‎การจับกุ้ง: เคาะวรรค)
3. จับโดยใช้อวนลากกุ้งธรรมดา เหมาะสำหรับบ่อที่เป็นสี่เหลี่ยม
 
4. จับโดยใช้แหเหวี่ยง เหมาะสำหรับจับกุ้งขายเป็นครั้งๆครั้ง ๆ ละไม่มาก
 
5. จับโดยใช้คนเดินเก็บ เพราะจะมีกุ้งบางส่วนเหลือตกค้างอยู่ในบ่อเมื่อน้ำแห้ง
11,560

การแก้ไข