ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12"

== รายนามสมาชิก ==
# พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชา
# นาย [[กรรณภว์ ธนภรรคภวิน]]
# พลตรี [[กลชัย สุวรรณบูรณ์]]
# นาย [[กล้านรงค์ จันทิก]]
# นาย กษิดิศ อาชวคุณ
# นาย ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
#นาย ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
#นาย [[คำนูณ สิทธิสมาน]]
 
=== รายชื่อสำรอง ===
15

การแก้ไข