ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลจันดี"

เพิ่มรายละเอียดที่ขาดหายไป
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มรายละเอียดที่ขาดหายไป)
* [[ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร]]
* [[ธนาคารไทยพาณิชย์]] สาขาจันดี (นครศรีธรรมราช)
*ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย สาขาจันดี
 
== แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ==
6

การแก้ไข