ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์''' (ดิศ บุนนาค) ([[พ.ศ. 2331]] - [[พ.ศ. 2398]]) [[ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน]]ใน[[รัชกาลที่ 4]] เป็นบิดาของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์]] [[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี]] และ[[เจ้าพระยาภาสกรวงศ์]]
 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ เป็นบุตร[[เจ้าพระยาอรรคมหาเสนาบดี (บุนนาค)]] กับเจ้าคุณนวล ([[เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล]]) รับราชการเป็นมหาดเล็กใน[[รัชกาลที่ 1]] รับพระราชทานตำแหน่งเป็นนายสุดจินดาหุ้มแพรมหาดเล็ก ได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามลำดับ จนถึงรัชกาลที่ 4 จึงได้เลื่อนขึ้นเป็น "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์" คนทั่วไปนิยมเรียกว่า "สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่" เป็น (เรียก[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ]]องค์แรก น้องชายของ[[กรุงรัตนโกสินทร์]]ท่านว่า มีหน้าที่สำเร็จราชการแผ่นดิน ดูแลต่างพระเนตรพระกรรณทั่วทั้งพระราชอาณาจักร ใช้[[ตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถ]] ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งตระกูลบุนนาค"สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย")
 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ เป็น[[สมเด็จเจ้าพระยา]]องค์แรกของ[[กรุงรัตนโกสินทร์]] มีหน้าที่สำเร็จราชการแผ่นดิน ดูแลต่างพระเนตรพระกรรณทั่วทั้งพระราชอาณาจักร ใช้[[ตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถ]] ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งตระกูลบุนนาค ท่านเป็นผู้สร้าง[[วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร]]
 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ มีบุตรธิดากับท่านผู้หญิงจันทร์ จำนวน 9 คน และมีบุตรธิดากับภรรยาอื่น ๆ อีกหลายคน รวมบุตรธิดาทั้งสิ้น 44 คน (บางตำราระบุว่า 61 คน)
 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์เป็นผู้สร้าง[[วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร]]
 
==อ้างอิง==
94,496

การแก้ไข