ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์''' เป็นบิดาของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์]] และ[[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี]] ท่านเป็นผู้มีอำนาจสิทธิขาดในแผ่นดิน มีหน้าที่ดูแลต่างพระเนตรพระกรรณ ท่านเป็นผู้สร้าง[[วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร]] ท่านมีนามว่า "ดิศ บุนนาค" ถือ[[ตราสุริยมณฑล]] ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งตระกูลบุนนาค
{{โครงชีวประวัติ}}
 
94,496

การแก้ไข