ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

| '''แสดงที่''' || [[ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ]] || colspan = "3" align = "center" | [[รัชดาลัย เธียเตอร์|เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์]]
|-
| '''ผู้สร้าง''' || [[ซีเนริโอ]] || colspan = "2" align = "center" | [[เอ็กแซ็กท์]] - [[ซีเนริโอ]] || [[ซีเนริโอ]]
|-
| '''บทการแสดง''' || กษิดินทร์ แสงวงศ์ || กษิดินทร์ แสงวงศ์ || กษิดินทร์ แสงวงศ์<br>ตรึงตา โฆษิตชัยมงคล ||
! ตัวละคร !! colspan = "4" align = "center"| '''นักแสดงหลัก'''
|-
| ปานรุ้ง สมุทรเทวา || colspan = "3" align = "center"| [[สินจัย เปล่งพานิช]] || [[สุธาสินี พุทธินันท์|สุธาสินี พุทธินันท์น์นันทน์]]
|-
| พลเรือโทวาสุเทพ นทีพิทักษ์ || colspan = "3" align = "center"| [[ภานุเดช วัฒนสุชาติ]] ||[[วสุ แสงสิงแก้ว]]
|-
| คมขวัญ สมุทรเทวา || colspan = "2" align = "center"| [[จีรนันทน์ เศวตนันท์]] <br>[[พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด]] (แสดงแทน) || [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]] ||[[นันทิดา แก้วบัวสาย]]
|-
| ร้อยกรอง ดิเรกวิทยา || colspan = "2" align = "center"| [[อำภา ภูษิต]] ||
|-
| นิชา || colspan = "2" align = "center"| [[เอมวลี จึงไพศาล]] <br> [[ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์]] (แสดงแทน) || [[อภิญญา บุญยะประณัย]] ||
|-
| ยายปิ่น || colspan = "2" align = "center"| [[นีรนุช ปัทมสูต]]<br>[[พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด]] (แสดงแทน) || [[สุดา ชื่นบาน]] ||
|-
| ตากอบ || colspan = "2" align = "center"| [[เศรษฐา ศิระฉายา]] || ||
|-
| น้อย || colspan = "2" align = "center"| || ||
|-
| นิสา || colspan = "2" align = "center"| [[แคทรียา อิงลิช]] || ||
|-
| ชัชวาล || colspan = "2" align = "center"| [[อำพล ลำพูน]] || ||
|-
| ดรุณี มนูญศักดิ์ || colspan = "2" align = "center"| [[อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา]] || ||
|-
| สา || colspan = "2" align = "center"| [[ไปรมา รัชตะ]] || ||
|-
| คุณนายนิรมล || colspan = "2" align = "center"| [[อัญชลี จงคดีกิจ]] || ||
|-
| เข้ม || colspan = "2" align = "center"| [[ภคชนก์ โวอ่อนศรี]] || [[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์]]<br>[[ภคชนก์ โวอ่อนศรี]] (แสดงแทน) ||
33

การแก้ไข