ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 30|ครม.30]] || [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]] || [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2506]] || [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2512]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 31 ของไทย|ครม.31]] || [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]] || [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2512]] || [[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]] || || รัฐประหารโดยจอมพลถนอม กิตติขจร
|- style="background:#F08080"
| || '''ยึดอำนาจ''' [[สภาบริหารแห่งชาติ]]<br> [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]]ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลตนเอง || [[18 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]] || [[17 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2515]] || ||
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 32 ของไทย|ครม.32]] || [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]] || [[18 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2515]] || [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]] || || ลาออก / เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 33 ของไทย|ครม.33]] || [[สัญญา ธรรมศักดิ์|นายสัญญา ธรรมศักดิ์]] || [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]] || [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] || || ลาออก / อ้างเหตุร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย|ครม.34]] || [[สัญญา ธรรมศักดิ์|นายสัญญา ธรรมศักดิ์]] || [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] || [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517]] - เลือกตั้งทั่วไป
ผู้ใช้นิรนาม