ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|mother = หม่อมพเยาว์ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
|mother-type = พระมารดา
|title = หม่อมเจ้า เหลนเธอ ร.4
|image = หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์.jpg
}}
ผู้ใช้นิรนาม