ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย"

{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#000000"
| colspan="8" align="center"| {{flagicon|Thailand}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์|<font color="FFFFFF">กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</font>]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{flagicon|Thailand}}<br><font color="FFFFFF">( [[3 ตุลาคม|<font color="FFFFFF">3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545|<font color="FFFFFF">พ.ศ. 2545]] - <font color="FFFFFF">ปัจจุบัน )</font>'''
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ'''<br /><small>(สมัย)</small> || '''รูป''' || '''รายนาม''' || '''ครม.<br />คณะที่''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1''' || [[ไฟล์:อนุรักษ์ จ.jpg|100px]] || '''[[อนุรักษ์ จุรีมาศ|นายอนุรักษ์ จุรีมาศ]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2546]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2''' || [[ไฟล์:soraaut.jpg|100px]] || '''[[สรอรรถ กลิ่นประทุม|นายสรอรรถ กลิ่นประทุม]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2546]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''3''' || [[ไฟล์:pacha.jpg|100px]] || '''[[ประชา มาลีนนท์|นายประชา มาลีนนท์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย|55]]''' || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4''' || [[ไฟล์:wattana.jpg|100px]] || '''[[วัฒนา เมืองสุข|นายวัฒนา เมืองสุข]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย|55]]''' || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]]
|-
|- style="background:#FA8072"
| colspan=4| '''[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข|คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.)]]''' || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ.กันยาย 2549]] || [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''5''' || [[ไฟล์:Paiboon.jpg|100px]] || '''[[ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม|นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 56 ของไทย|56]]''' || [[9 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]] || [[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6''' || [[ไฟล์: Sutha_chunsaeng.jpg |100px]] || '''[[สุธา ชันแสง|นายสุธา ชันแสง]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย|57]]''' || [[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2551]] || [[8 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''7''' || [[ไฟล์: Chavarat.jpg |100px]] || '''[[ชวรัตน์ ชาญวีรกูล|นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย|57]]''' || [[23 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2551]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''8''' || [[ไฟล์:อนุสรณ์ วงศ์วรรณ.jpg|100px]] || '''[[อนุสรณ์ วงศ์วรรณ|นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย|57]]''' || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2551]] || [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''9''' || [[ไฟล์:Udomdej.jpg|100px]] || '''[[อุดมเดช รัตนเสถียร|นายอุดมเดช รัตนเสถียร]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 58 ของไทย|58]]''' || [[24 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]] || [[2 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''10''' || [[ไฟล์:วิฑูรย์ นามบุตร.jpg|100px]] || '''[[วิฑูรย์ นามบุตร|นายวิฑูรย์ นามบุตร]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย|59]]''' || [[20 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]] || [[3 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2552]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''11''' || [[ไฟล์:489.jpg|100px]] || '''[[อิสสระ สมชัย|นายอิสสระ สมชัย]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย|59]]''' || [[10 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2552]] || [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2554]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''12''' || [[ไฟล์:สันติ พร้อมพัฒน์.jpg|100px]] || '''[[สันติ พร้อมพัฒน์|นายสันติ พร้อมพัฒน์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 ของไทย|60]]''' || [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2554]] || [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''13''' || [[ไฟล์:Paweena hongsakul.jpg|100px]] || '''[[ปวีณา หงสกุล|นางปวีณา หงสกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 ของไทย|60]]''' || [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]] || [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2557]]
|- style="background:#FA8072"
| colspan=4| '''[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ|คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)]]''' || [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2557]] || [[30 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''14''' || [[ไฟล์:อดุลย์.jpeg|100px]] || '''[[อดุลย์ แสงสิงแก้ว|พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 ของไทย|61]]''' || 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 || 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''15''' || [[ไฟล์:อนันตพร.jpg|100px]] || '''[[อนันตพร กาญจนรัตน์|พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 ของไทย|61]]''' || 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 || 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
|}