ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| insigniasize = 120px
| insigniacaption = ตราประจำกระทรวง
| image = อนันตพร.jpg
| incumbent = ว่าง
| incumbent = [[อนันตพร กาญจนรัตน์|พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์]]
| incumbentsince = 23 พฤศจิกายน 2560
| style =
| residence =
| 19 กันยายน 2549
|-
| colspan="3" | [[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข|คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย]]
| 19 กันยายน 2549
| 1 ตุลาคม 2549
| [[ไฟล์:อนันตพร.jpg|70px]]
| 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| ''ปัจจุบัน''
|}