ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (จังหวัดนครราชสีมา)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ชื่อนายกเทศมนตรี = นายศิลา ทองนุช
| รหัสiso = 30XX
| พื้นที่ =4.000
| ประชากร = 5,974934
| ปีสำรวจประชากร = 25572561
| ความหนาแน่น =
1,483.5
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
| สำนักงาน = สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ถ.ทักษ์เกียรติ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
| โทรศัพท์ = 044 961 1001-3
2,912

การแก้ไข