ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! style="background: Hotpink; "| ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง<ref>[http://nrct.go.th/2008/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=73&page=1 รายชื่อเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในอดีตถึงปัจจุบัน]</ref>
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |113. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล <ref>เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ</ref>
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562—ปัจจุบัน
|-
ผู้ใช้นิรนาม