ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทวัญ ลิปตพัลลภ"

[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ]]
[[หมวดหมู่:พรรคสามัคคีธรรม]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)]]
20,078

การแก้ไข