เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

{{กษัตริย์เบลเยียม}}
{{เจ้าชายเบลเยียม}}
{{เจ้าชายแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา}}
[[เรียงลำดับ:บ]]
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์เบลเยียม]]
{{lifetime|1930|1993}}