ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคประชาธิปัตย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่ใช่บทความสถานที่)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ideology = {{nowrap|[[เสรีนิยมอนุรักษ์]]<ref>https://www.globalsecurity.org/military/world/thailand/political-party-dp.htm</ref><ref>https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/thaielection/2011/07/201171925890758.html</ref><ref>https://prachatai.com/english/node/1292</ref><br/>[[เสรีนิยมคลาสสิก]]<ref name="Pacific">{{Citation |first=Evan S. |last=Medeiros |title=Pacific Currents: The Responses of U.S. Allies and Security Partners in East Asia to China's Rise |publisher=RAND |year=2008 |page=130}}</ref><ref name="Connors">{{Citation |first=Michael K. |last=Connors |title=Article of Faith: The Failure of Royal Liberalism in Thailand |journal=Journal of Contemporary Asia |volume=38 |number=1 |date=February 2008 |page=157 |url=http://www.sameskybooks.org/wp-content/uploads/2008/02/j-of-contem-asia-2008-connors-michael-k-article-of-faith-the-failure-of-royal-liberalism-in-thailand.pdf |archive-url=https://web.archive.org/web/20080723220116/http://www.sameskybooks.org/wp-content/uploads/2008/02/j-of-contem-asia-2008-connors-michael-k-article-of-faith-the-failure-of-royal-liberalism-in-thailand.pdf |dead-url=yes |archive-date=2008-07-23 }}</ref><ref>{{Citation |first=Jason P. |last=Abbott |title=Developmentalism and Dependency in Southeast Asia: The case of the automotive industry |publisher=RoutledgeCurzon |year=2003 |page=112}}</ref><br>[[ประชาธิปไตยเสรีนิยม]]<ref>http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30342862</ref><ref>https://prachatai.com/journal/2018/04/76268</ref>}}
|position = [[Centre-right politics|ขวากลาง]]<ref>{{Citation |first=|last=|title=
http://tradebridgeconsultants.com/country-index/thailand/political-parties/democrat-party/}}</ref><ref>https://books.google.co.th/books?id=7UCl7VE4VMIC7UCl7VE4VMIC&pg=PA225PA225&lpg=PA225PA225&dq=democrat+party+thai+right+wing&source=bl&ots=u8o5QVkwAu8o5QVkwA-&sig=ZruPMCxraMSIe-8U8N1y1ohxGdQ8U8N1y1ohxGdQ&hl=th&sa=X&ved=2ahUKEwjZkI_zgYLdAhVMqI8KHYggBlYQ6AEwDHoECAMQAQ2ahUKEwjZkI_zgYLdAhVMqI8KHYggBlYQ6AEwDHoECAMQAQ#v=onepage&q=democrat%20party20party%20thai20thai%20right20right%20wing20wing&f=false</ref><ref>http://www.nationmultimedia.com/detail/opinion/30335859</ref><ref>https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1577474/whats-next-for-the-democrat-party-</ref><ref>https://books.google.co.th/books?id=O0R3uO1d9u4CO0R3uO1d9u4C&pg=PA209PA209&lpg=PA209PA209&dq=Democrat+Party+central+right+thai&source=bl&ots=Oj22BdAuJlOj22BdAuJl&sig=ACfU3U3vcTctN2nS074rT9_tZbN9lPlvGwACfU3U3vcTctN2nS074rT9_tZbN9lPlvGw&hl=th&sa=X&ved=2ahUKEwiwjKDC4qTgAhUK3o8KHdGjDeo4ChDoATAEegQIBhAB2ahUKEwiwjKDC4qTgAhUK3o8KHdGjDeo4ChDoATAEegQIBhAB#v=onepage&q=Democrat%20Party20Party%20central20central%20right20right%20thai20thai&f=false</ref>
| colours = {{color box|Deepskyblue}} สีฟ้า
|seats1_title = [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25|สภาผู้แทนราษฎร]]
|seats1_title =
|seats1 = {{Composition bar|52|500|hex=#0073CF}}
|website = https://www.democrat.or.th/
|country = ไทย
300

การแก้ไข