ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธุ์สวลี กิติยากร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลีมีฐานันดรศักดิ์เดิมคือ'''หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล''' พระนามลำลองว่า'''ท่านหญิงปิ๋ม''' เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล]] กับ[[หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล]] (ราชสกุลเดิม สนิทวงศ์) มีเจ้าน้องร่วมมารดาสององค์คือ[[หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล|หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์]] (ท่านชายกบ), [[รังษีนภดล ยุคล|หม่อมเจ้ารังษีนภดล]] (ท่านหญิงอ๋อย) และมีเจ้าน้องต่างมารดาอีกสามองค์ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนราชินี]] เมื่อ พ.ศ. 2493 แล้วทรงศึกษาต่อที่[[ประเทศอังกฤษ]]
 
=== เสกสมรส ===
หม่อมเจ้าพันธุ์สวลีทรงสวลี ยุคล ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2499 เพื่อเสกสมรสกับ[[หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/059/2125.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๓/๒๔๙๙ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ (หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล)], เล่ม ๗๓, ตอน ๕๙, ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ หน้า ๒๑๒๖</ref> พระเชษฐาใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2499<ref>{{อ้างหนังสือ
|ผู้แต่ง=กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์
|ชื่อหนังสือ=สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง
|จำนวนหน้า=290
}}
</ref> มีธิดาหนึ่งพระองค์กับอีกหนึ่งคน ได้แก่
#[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ|พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีรัตน์]] (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500) อภิเษกสมรสและหย่ากับ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/013/62.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร], เล่ม ๙๔, ตอน ๑๓ ก, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๖๒</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/140/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)], เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๔๐ก ฉบับพิเศษ, ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑</ref> มีพระธิดาหนึ่งพระองค์คือ[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี]]
# [[หม่อมหลวงสราลี กิติยากร]] (8 เมษายน พ.ศ. 2509) สมรสและหย่ากับ[[ธีรเดช จิราธิวัฒน์]] มีบุตรชายสองคน คือสุทธกิตติ์และสิทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
 
== เกียรติยศ ==
3,409

การแก้ไข