ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศิลปากร"

ย้อนการแก้ไขที่ 8279905 สร้างโดย 2403:6200:8840:CD3E:A9AF:90BB:3B6D:BA32 (พูดคุย) ให้ใช้คำว่า "วิทยาเขต" ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8279905 สร้างโดย 2403:6200:8840:CD3E:A9AF:90BB:3B6D:BA32 (พูดคุย) ให้ใช้คำว่า "วิทยาเขต" ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ยังรวมไปถึงพื้นที่ '''สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน''' เป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี [[คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|คณะดุริยางคศาสตร์]] [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร|วิทยาลัยนานาชาติ]] และ [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร|บัณฑิตวิทยาลัย]]
 
=== วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ===
 
เป็นที่รู้จักในชื่อว่า "ม.ทับแก้ว" ตั้งอยู่ในบริเวณ [[พระราชวังสนามจันทร์]] อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยเป็นพระราชวังของ [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา แต่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเพียง 428 ไร่
1,556

การแก้ไข