ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| boxstyle_5 = background-color: #9fe;
| 1 = '''{{PAGENAME}}'''
| 2 ]]
| 2 = [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]
| 3 = [[นางกุสาวดี]]
| 4
| 4 = [[สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง]]
| 5 = พระราชเทวี
| 6 = [[พระแสนเมือง|พญาแสนหลวง]] (พระเจ้าเชียงใหม่)
| 7 = พระชายาในพญาแสนหลวง
ผู้ใช้นิรนาม