ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีโคเงียวกุ"

ไห้ตรงกับความจริง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ไห้ตรงกับความจริง)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเงียวกุ''' (594–661) หรือ '''สมเด็จพระจักรพรรดินีไซเม''' เป็น[[สมเด็จพระจักรพรรดินี]]แห่ง[[ญี่ปุ่น]] พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 35 และที่ 37 ของประเทศญี่ปุ่น พระนางเป็นหนึ่งในสมเด็จพระจักรพรรดินีเพียงสองพระองค์ของญี่ปุ่นที่ได้ครองราชย์ถึงสองครั้ง (อีกพระองค์หนึ่งคือ[[จักรพรรดินีโคเก็ง]]) พระนางครองราชย์ครั้งแรกเมื่อ[[ค.ศ. 686]] เมื่อ[[จักรพรรดิโจเม]] พระราชสวามีได้เสด็จสวรรคต พระนางครองราชย์สั้นๆเป็นเวลา 3 ปี จึงสละราชบัลลังก์ให้[[จักรพรรดิโคโตะกุ]] ผู้มีศักดิ์เป็นหลานอาของจักรพรรดิโจเม ต่อมาภายหลังจักรพรรดิโคโตะกุสวรรคต พระนางได้ครองราชย์เป็นครั้งที่สองเมื่อ ค.ศ. 645 จนเสด็จสรรคต พระราชบุตรองค์โตของพระองค์ ได้ขึ้นครองราชย์ต่อเป็น [[จักรพรรดิเท็นจิ]]
 
== แผนผัง ==
ผู้ใช้นิรนาม