ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 33|ครม.33]] || [[สัญญา ธรรมศักดิ์|นายสัญญา ธรรมศักดิ์]] || [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]] || [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] || || ลาออก / อ้างเหตุร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย|ครม.34]] || [[สัญญา ธรรมศักดิ์|นายสัญญา ธรรมศักดิ์]] || [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] || [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 35 ของไทย|ครม.35]] || [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] || [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]] || [[14 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]] || || ไม่ได้รับความไว้วางใจจากส.ส. ในการแถลงนโยบาย
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 36 ของไทย|ครม.36]] || [[หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช]] || [[14 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]] || [[20 เมษายน]] [[พ.ศ. 2519]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[12 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 37 ของไทย|ครม.37]] || [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] || [[20 เมษายน]] [[พ.ศ. 2519]] || [[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2519]] || || ลาออก / วิกฤตการณ์จอมพลถนอม กลับมาอุปสมบท
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 38 ของไทย|ครม.38]] || [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] || [[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2519]] || [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] || || [[รัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519]]
|- style="background:#F08080"
| || '''ยึดอำนาจ''' คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน <br>นำโดย[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] || [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] || [[8 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] || ||
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 39 ของไทย|ครม.39]] || [[ธานินทร์ กรัยวิเชียร|นายธานินทร์ กรัยวิเชียร]] || [[8 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] || [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2520]] || || [[รัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520]]
|- style="background:#F08080"
| || '''ยึดอำนาจ''' คณะปฏิวัติ <br>นำโดย[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] || [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2520]] || [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2520]] || ||
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 40 ของไทย|ครม.40]] || [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]] || [[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2520]] || [[12 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2522]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 41 ของไทย|ครม.41]] || [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]] || [[12 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2522]] || [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]] || || ลาออก / วิกฤตการณ์น้ำมันและผู้ลี้ภัย
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 42 ของไทย|ครม.42]] || [[เปรม ติณสูลานนท์|พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]] || [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]] || [[30 เมษายน]] [[พ.ศ. 2526]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2526]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย|ครม.43]] || [[เปรม ติณสูลานนท์|พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]] || [[30 เมษายน]] [[พ.ศ. 2526]] || [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2529]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2529]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 ของไทย|ครม.44]] || [[เปรม ติณสูลานนท์|พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]] || [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2529]] || [[4 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[29 เมษายน]] [[พ.ศ. 2531]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 45 ของไทย|ครม.45]] || [[ชาติชาย ชุณหะวัณ|พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ]] || [[4 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]] || [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2533]] || || ลาออกแล้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 46 ของไทย|ครม.46]] || [[ชาติชาย ชุณหะวัณ|พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ]] || [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2533]] || [[23 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]] || || [[รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534]]
|- style="background:#F08080"
| || '''ยึดอำนาจ''' คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) <br>นำโดย[[สุนทร คงสมพงษ์|พลเอกสุนทร คงสมพงษ์]]พร้อมด้วยคณะนายทหาร || [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]] || [[1 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]] || ||
ผู้ใช้นิรนาม