ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่แจ่ม"

(อัปเดตประชากร 2561)
อำเภอแม่แจ่มแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 [[ตำบล]] 104 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
 
{| class="wikitable sortable" style="margin: 0 auto 1em auto; text-align:centerleft;"
! ลำดับที่ || อักษรไทย || ตัวเมือง ||อักษรโรมัน || จำนวนหมู่บ้าน || ประชากรทั้งหมด<br><small>(พ.ศ. 2561)</small><ref name=population>[http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=50&statType=1&year=61 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่] กรมการปกครอง</ref> || colspan="2" | ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น<br><small>(พ.ศ. 2561)</small><ref name=population/>
|-style="background: #ffffff;"
|-
|| 1. || ช่างเคิ่ง||[[File:Lanna-Tambon Chang Khoeng.png|40px]]|| Chang Khoeng || 19 || 10,802 || 2,678 <br> 8,124 || <small>(ทต. แม่แจ่ม)<br>(อบต. ช่างเคิ่ง)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|-
|| 2. || ท่าผา||[[File:Lanna-Tambon Tha Pha.png|35px]] || Tha Pha || 10 || 4,988 || 4,988 || <small>(ทต. ท่าผา)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|-
|| 3. || บ้านทับ||[[File:Lanna-Tambon Ban Thap.png|35px]] || Ban Thap || 13 || 6,469 || 6,469 || <small>(อบต. บ้านทับ)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|-
|| 4. || แม่ศึก||[[File:Lanna-Tambon Mae Suek.png|40px]] || Mae Suek || 17 || 12,896 || 12,896 || <small>(อบต. แม่ศึก)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|-
|| 5. || แม่นาจร||[[File:Lanna-Tambon Mae Na Chon.png|60px]] || Mae Na Chon || 19 || 11,144 || 11,144 || <small>(อบต. แม่นาจร)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|-
|| 6. || ปางหินฝน||[[File:Lanna-Tambon Pang Hin Fon.png|45px]] || Pang Hin Fon || 14 || 7,315 || 7,315 || <small>(อบต. ปางหินฝน)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|-
|| 7. || กองแขก||[[File:Lanna-Tambon Kong Khaek.png|45px]] || KhongKong Khaek || 12 || 6,566 || 6,566 || <small>(อบต. กองแขก)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|-
! colspan="34" | รวม || 104 || 60,180 || colspan="2" | 7,666 (เทศบาล)<br>52,514 (อบต.)
|}
 
2,244

การแก้ไข