ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองเชียงใหม่"

=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอเมืองเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 [[ตำบล]] 78 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{| class="wikitable sortable" style="margin: 1em auto 1em auto; text-align:left; width:65%"
! ลำดับที่ || อักษรไทย || ตัวเมือง || อักษรโรมัน || จำนวนหมู่บ้าน || ประชากรทั้งหมด<br /><small> (พ.ศ. 2561) </small><ref name=population>[http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=50&statType=1&year=61 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่] กรมการปกครอง</ref> || colspan="2" | ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น<br /><small> (พ.ศ. 2561) </small><ref name=population/>
|-style="background: #ffffff;"
2,244

การแก้ไข