ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองเชียงใหม่"

อำเภอเมืองเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 [[ตำบล]] 78 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{| class="wikitable sortable" style="margin: 1em auto 1em auto; text-align:center; width:65%"
! ลำดับที่ || อักษรไทย || ตัวเมือง || อักษรโรมัน || จำนวนหมู่บ้าน || ประชากรทั้งหมด<br /><small> (พ.ศ. 2561) </small><ref name=population>[http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=50&statType=1&year=61 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่] กรมการปกครอง</ref> || colspan="2" | ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น<br /><small> (พ.ศ. 2561) </small><ref name=population/>
|-style="background: #ffffff;"
|| 1. || ศรีภูมิ ||[[File:Lanna-Tambon Si Phum.png|40px]]|| Si Phum || – || 14,491 || 14,491 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 2. || พระสิงห์||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Phra Sing.png|40px]] || Phra Sing || – || 6,850 || 6,850 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 3. || หายยา||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Hai Ya.png|50px]] || Haiya || – || 12,664 || 12,664 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 4. || ช้างม่อย ||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Chang Moi.png|40px]]|| Chang Moi || – || 8,526 || 8,526 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 5. || ช้างคลาน ||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Chang Khlan.png|40px]]|| Chang Khlan || – || 13,909 || 13,909 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 6. || วัดเกต||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Wat Ket.png|30px]] || Wat Ket || – || 19,753 || 19,753 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 7. || [[ตำบลช้างเผือก (อำเภอเมืองเชียงใหม่)|ช้างเผือก]] ||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Chang Phueak.png|55px]]|| Chang Phueak || 5 || 25,283 || 13,892 <br /> 9,154 <br /> 2,237 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. ช้างเผือก)<br />(อบต. ช้างเผือก)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 8. || [[ตำบลสุเทพ|สุเทพ]]||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Suthep.png|50px]]|| Suthep || 15 || 29,764 || 12,619 <br /> 17,145 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. สุเทพ)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 9. || [[ตำบลแม่เหียะ|แม่เหียะ]]||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Mae Hia.png|60px]] || Mae Hia || 10 || 19,297 || 19,297 || <small>(ทม. แม่เหียะ)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 10. || [[ตำบลป่าแดด (อำเภอเมืองเชียงใหม่)|ป่าแดด]]||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Pa Daet.png|50px]]|| Pa Daet || 13 || 19,041 || 1,678 <br /> 17,363|| <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. ป่าแดด)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 11. || [[ตำบลหนองหอย (อำเภอเมืองเชียงใหม่)|หนองหอย]]||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Nong Hoi.png|50px]]|| Nong Hoi || 7 || 14,127 || 6,310 <br /> 7,817 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. หนองหอย)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 12. || [[ตำบลท่าศาลา (อำเภอเมืองเชียงใหม่)|ท่าศาลา]]||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Tha Sala.png|70px]]|| Tha Sala || 5 || 12,615 || 5,875 <br /> 6,740 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. ท่าศาลา)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 13. || [[ตำบลหนองป่าครั่ง|หนองป่าครั่ง]]||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Nong Pa Khlang.png|70px]]|| Nong Pa Khrang || 7 || 8,868 || 1,591 <br /> 7,277 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. หนองป่าครั่ง)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 14. || ฟ้าฮ่าม||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Fa Ham.png|55px]] || Fa Ham || 7 || 7,671 || 956 <br /> 6,715 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. ฟ้าฮ่าม)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 15. || ป่าตัน||[[ไฟล์:Lanna-Tambon Pa Tan.png|50px]] || Pa Tan || – || 10,422 || 10,422 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-style="background: #ffffff;"
|| 16. || สันผีเสื้อ||[[ไฟล์:Lanna-Tambon San Phi Suea.png|60px]] || San Phisuea || 9 || 11,589 || 11,589 || <small>(ทต. สันผีเสื้อ)</small>
|-
! colspan="34" | รวม || 78 || 234,870 || colspan="2" | 129,536 (เทศบาลนครเชียงใหม่)<br />103,097 (เทศบาลอื่น ๆ)<br />2,237 (อบต.)
|| 1. || ศรีภูมิ || Si Phum || – || 14,491 || 14,491 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-
|| 2. || พระสิงห์ || Phra Sing || – || 6,850 || 6,850 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-
|| 3. || หายยา || Haiya || – || 12,664 || 12,664 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-
|| 4. || ช้างม่อย || Chang Moi || – || 8,526 || 8,526 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-
|| 5. || ช้างคลาน || Chang Khlan || – || 13,909 || 13,909 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-
|| 6. || วัดเกต || Wat Ket || – || 19,753 || 19,753 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-
|| 7. || [[ตำบลช้างเผือก (อำเภอเมืองเชียงใหม่)|ช้างเผือก]] || Chang Phueak || 5 || 25,283 || 13,892 <br /> 9,154 <br /> 2,237 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. ช้างเผือก)<br />(อบต. ช้างเผือก)</small>
|-
|| 8. || [[ตำบลสุเทพ|สุเทพ]] || Suthep || 15 || 29,764 || 12,619 <br /> 17,145 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. สุเทพ)</small>
|-
|| 9. || [[ตำบลแม่เหียะ|แม่เหียะ]] || Mae Hia || 10 || 19,297 || 19,297 || <small>(ทม. แม่เหียะ)</small>
|-
|| 10. || [[ตำบลป่าแดด (อำเภอเมืองเชียงใหม่)|ป่าแดด]] || Pa Daet || 13 || 19,041 || 1,678 <br /> 17,363|| <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. ป่าแดด)</small>
|-
|| 11. || [[ตำบลหนองหอย (อำเภอเมืองเชียงใหม่)|หนองหอย]] || Nong Hoi || 7 || 14,127 || 6,310 <br /> 7,817 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. หนองหอย)</small>
|-
|| 12. || [[ตำบลท่าศาลา (อำเภอเมืองเชียงใหม่)|ท่าศาลา]] || Tha Sala || 5 || 12,615 || 5,875 <br /> 6,740 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. ท่าศาลา)</small>
|-
|| 13. || [[ตำบลหนองป่าครั่ง|หนองป่าครั่ง]] || Nong Pa Khrang || 7 || 8,868 || 1,591 <br /> 7,277 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. หนองป่าครั่ง)</small>
|-
|| 14. || ฟ้าฮ่าม || Fa Ham || 7 || 7,671 || 956 <br /> 6,715 || <small>(ทน. เชียงใหม่)<br />(ทต. ฟ้าฮ่าม)</small>
|-
|| 15. || ป่าตัน || Pa Tan || – || 10,422 || 10,422 || <small>(ทน. เชียงใหม่)</small>
|-
|| 16. || สันผีเสื้อ || San Phisuea || 9 || 11,589 || 11,589 || <small>(ทต. สันผีเสื้อ)</small>
|-
! colspan="3" | รวม || 78 || 234,870 || colspan="2" | 129,536 (เทศบาลนครเชียงใหม่)<br />103,097 (เทศบาลอื่น ๆ)<br />2,237 (อบต.)
|}
 
2,244

การแก้ไข