ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| color = {{แถบสี|#7a4932}} สีน้ำตาล<ref>สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560</ref>
| symbol = ปุ่มพาวเวอร์
| address = '''คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร''' เลขที่ 1 หมู่ 3 ถนนชะอำ–ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 <br />
 
'''มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี''' เลขที่ 80 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
| magazine = วารสารไอซีที ศิลปากร
1,556

การแก้ไข