ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| color = {{แถบสี|#e6571e}} สีเสน<ref>สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560</ref>
| symbol = ตราดอกจอก <br /> [[ไฟล์:Dec-logo.jpg|100px]]
| address = '''คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ''' เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 <br />
 
'''คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์''' เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
| magazine = วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ
1,556

การแก้ไข