ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| color = {{แถบสี|#6f4288}} สีดอกอัญชัน<ref>สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560</ref>
| symbol = [[พระพิฆเนศ|พระคเณศ]]
| address = '''คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร''' เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 <br />
 
'''ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร''' เลขที่ 8 ซอยเส้นทางลัดสาย 2 ถนนพัฒนาการ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
| magazine = วารสารดำรงวิชาการ
1,556

การแก้ไข