ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| color = {{แถบสี|#898f94}} สีเทา<ref>สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560</ref>
| symbol = หน้าจั่วในสี่เหลี่ยม <br /> [[ไฟล์:จั่วในสี่เหลี่ยม.png|100px]]
| address = '''คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ''' เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 <br />
 
'''คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์''' เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
| magazine = วารสารวิชาการหน้าจั่ว
1,556

การแก้ไข