ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเสริมงาม"

|- style=
! ที่ !! ชื่อตำบล !! [[อักษรธรรมล้านนา|ตัวเมือง]] !! อักษรโรมัน !! จำนวนหมู่บ้าน !! จำนวนครัวเรือน!!จำนวนประชากร<ref> จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดลำปาง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref>
|- style="background: #ffffff;"
|-
||1.||ทุ่งงาม||[[ไฟล์:LN-Tambon-Thung Ngam.png|35px]]||Thung Ngam||11 หมู่บ้านประกอบด้วย 1. บ้านแม่กี๊ด 2. บ้านนาบอน 3. บ้านทุ่งงาม4. บ้านมั่ว 5. บ้านสาแล
6. บ้านดอนแก้ว 7. บ้านใหม่ 8. บ้านดอนงาม 9. บ้านห้วยส้ม 10. บ้านแม่ต๋ำใต้ 11. บ้านทุ่งงามพัฒนา
||2,596||8,211
|- style="background: #ffffff;"
|-
||2.||เสริมขวา||[[ไฟล์:LN-Tambon-Soem Khwa.png|30px]]||Soem Khwa||12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1. บ้านปงหลวง 2. บ้านปงแพ่ง 3. บ้านปงป่าป๋อ 4. บ้านทุ่งไผ่ 5. บ้านแม่ผึ้ง
6. บ้านแม่เลียงพัฒนา7. บ้านแม่เลียง 8. บ้านปงหัวทุ่ง 9. บ้านปงแล้ง 10. บ้านแม่ห้อม 11. บ้านปงประดู่ 12. บ้านห้วยหลวง
||2,257||7,344
|- style="background: #ffffff;"
|-
||3.||เสริมซ้าย||[[ไฟล์:LN-Tambon-Soem Sai.png|30px]]||Soem Sai||10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1. บ้านแม่ต๋ำ 2. บ้านสบแม่ทำ 3. บ้านนาจะลา
4. บ้านนาไผ่ 5. บ้านท่าโป่ง 6. บ้านนาเดา 7. บ้านน้ำหลง 8. บ้านนาสันติสุข 9. บ้านดงหนอกจอก 10. บ้านนางอย
||2,527||8,347
|- style="background: #ffffff;"
|-
||4.||เสริมกลาง||[[ไฟล์:LN-Tambon-Soem Klang.png|30px]]||Soem Klang||9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1. บ้านโป่งน้ำร้อน 2. บ้านกิ่วห้วยเบิก 3. บ้านสันโป่ง
4. บ้านเหล่ายาว 5. บ้านศรีลังกา 6. บ้านฮ่องฮี 7. บ้านนาเอี้ยง 8. บ้านทุ่งต๋ำ 9. บ้านสบเสริม
2,244

การแก้ไข