ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสอยดาว"

=='''สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอสอยดาว'''==
 
''ตัวเอียง''== เขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ==
ตั้งอยู่ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว มีพื้นที่ 465,637.5 ไร่ ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 70 กม. จากจังหวัดจันทบุรีเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 317 ที่มุ่งสู่อำเภอสระแก้ว ป่าเขาสอยดาวมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่จำนวนมากมาย อาทิเช่น ยอดเขาสอยดาวมี 2 ยอด ยอดเขาสอยดาวใต้สูงประมาณ 1,556 เมตร นอกจากนี้ยังมีเขาสิบห้าชั้น เขาตะพง เขางู และเขาทรายขาว ภูเขาเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกและห้วยน้ำลำธารหลายสาย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย
 
2

การแก้ไข