ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตติพจน์ วิริยะโรจน์"

เทกซัส→เท็กซัส
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
(เทกซัส→เท็กซัส)
 
== ประวัติ ==
จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2508]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และจาก[[มหาวิทยาลัยเทกซัสเท็กซัส ออสติน]]
 
== การทำงาน ==
[[หมวดหมู่:นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทกซัสเท็กซัส ออสติน]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
123,854

การแก้ไข