ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเชิ่งเซี่ยน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระราชประวัติ ==
จักรพรรดินีเสี้ยวเชิ่งเซี่ยนพระราชสมภพเมื่อ ค.ศ.1692 กำเนิดในราชสกุล '''หนิวฮูลู''' เมื่ออายุได้13พรรษา คือ คในค.ศ.1705 ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายหยง อิ้นเจวิน (หยงฉินหวัง อิ้นเจวิน) จนได้ดำรงตำแหน่งพระชายารอง ครั้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน ค.ศ.1711 พระนางได้ให้กำเนิดโอรสองค์ที่สี่ของ[[จักรพรรดิยงเจิ้ง|หยงฉินหวัง]] นั่นคือ[[จักรพรรดิเฉียนหลง|หงลี่]] พระนางจึงได้สมัญญานามใหม่ว่าพระชายาเก๋อเก๋อ
 
== บทบาทในราชสำนัก ==
ผู้ใช้นิรนาม