ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหรียญรัตนาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเทศ = {{flagicon|Thailand}} [[ประเทศไทย]]
| วันสถาปนา = [[พ.ศ. 2412]]
| ผู้สถาปนา = [[หม่อมเจ้า วราภรณ์ นิยมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ล้มเลิก =
| ประเภท = [[เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์|เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเน็จบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์]]
| สถานะ =
| ประธาน = [[พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย]]
ตามธรรมเนียมในอดีต ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จะได้รับพระราชทานเครื่องยศประกอบในชั้นต่างๆ เหมือน[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]]ด้วย ดังนี้
 
* ชั้นที่ 1 ได้รับพระราชทาน พานหมากทองคำ และ หีบหมากทองคำ
* ชั้นที่ 52 ได้รับพระราชทาน หีบพานหมากเงินทองคำ
 
* ชั้นที่ 23 ได้รับพระราชทาน พานหีบหมากทองคำ
* ชั้นที่ 4 ได้รับพระราชทาน หีบหมากเงินกะไหล่ทอง
 
* ชั้นที่ 35 ได้รับพระราชทาน หีบหมากทองคำเงิน
 
ชั้นที่ 4 ได้รับพระราชทาน หีบหมากเงินกะไหล่ทอง
 
ชั้นที่ 5 ได้รับพระราชทาน หีบหมากเงิน
 
ปัจจุบันได้ยกเลิกการพระราชทานเครื่องยศไปแล้ว
 
ฯลฯ
 
== ประวัติ ==
34,606

การแก้ไข