ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นวทุรคา"

.
(.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| type = Hindu
| image = Navadurga.jpg
| caption = ปางต่างๆของพระแม่นวทุรคา<br> [[Shailaputri|ไศลปุตรี]], [[Brahmacharini|พรหมจาริณี]], [[Chandraghanta|จันทรฆัณฎาทรฆัณฏา]], <br> [[Kushmanda|กูษามาณฑาษมาณฑา]], [[Skandamata|สกันทมาตา]], [[Katyayini|กาตญายนีตยายนี]], <br> [[Kaalratri|กาลราตรี]], [[Mahagauri|มหาเคารี]] และ [[Siddhidhatri|สิทธิธาตรี]]
| name = พระแม่นวทุรคา
| Devanagari = नवदुर्गा
}}
'''พระแม่นวทุรคา''' ({{lang-hi|नवदुर्गा}}) เป็นการอวตารทั้งหมดทั้ง 9 ปางของ[[พระแม่ทุรคา]] หรือ [[พระแม่อุมา]]ใน[[ศาสนาฮินดู]] และเป็นที่มาของ[[เทศกาลนวราตรี]]อีกด้วย
 
==ภูมิหลังและความเป็นมา==
การสำแดงของพระแม่ทุรคา เป็นที่รู้จักในชื่อของพระนางในการคุ้มครองจักรวาลโดยการภวานา (ปกติ108ครั้งในแต่ละคืนในเทศกาลรวราตรี)
ผู้ใช้นิรนาม