ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีชมพู"

เพิ่มขึ้น 126 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สีชมพูคู่กับ[[สีเหลือง]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร]] และ[[โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีฟ้า]] เป็นสีประจำ[[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช]], [[โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย]], [[โรงเรียนบางเลนวิทยา]], [[โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร]], [[โรงเรียนพานพิเศษพิทยา]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ]], [[โรงเรียนประจวบวิทยาลัย]] และ[[โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีน้ำเงิน]] เป็นสีประจำ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]],[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] , [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]], [[โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว]], [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน]], [[โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล]], [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]], [[โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์]], [[โรงเรียนวัดราชาธิวาส]], [[โรงเรียนโยธินบูรณะ]], [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]], [[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี]] และ[[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีดำ]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนเทพลีลา]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีขาว]]และ[[สีเขียว]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]]
63

การแก้ไข