ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สฤษดิ์ ธนะรัชต์"

(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
===เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย===
* 5 ธันวาคม 2502 - [[ไฟล์:Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.JPGsvg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/115/36.PDF ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๖, ตอน ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, หน้า ๓๖]</ref>
* 5 พฤษภาคม 2502 - [[ไฟล์:Order_of_Chula_Chom_Klao_-_1st_Class_(Thailand)_ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]] (ป.จ.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/053/1399_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า (ในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒)]</ref>
* 20 กรกฎาคม 2505 - [[ไฟล์:Order of Rama 1st Class ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี]] ชั้นที่ 1 ([[เสนางคะบดี]])
* [[ไฟล์:Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญจักรมาลา]]
* [[ไฟล์:The Boy Scout Citation Medal 1st class (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญลูกเสือสดุดี]]
* 10 กรกฎาคม 2493 - [[ไฟล์:King_Rama_IV_Royal_Cypher_Medal_(Thailand)_ribbon.pngsvg|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8]] ชั้นที่ 2 (อ.ป.ร.2)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/039/3038.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘], เล่ม ๖๗, ตอน ๓๙ ง, ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๓๐๓๘ </ref>
* 20 มกราคม 2501 [[ไฟล์:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.pngsvg|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9]] ชั้นที่ 1 (ภ.ป.ร.1)
 
===เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ===
2,868

การแก้ไข