ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{infobox royalty
| image = ไฟล์:Bhumibol adulyadej.jpg
| name = พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร<br>มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
| birth_style = พระราชสมภพ
| birth_date = {{วันเกิด|2470|12|5}}
142

การแก้ไข