ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเพียร เอกสมญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox Person
| name = สมเพียร เอกสมญา <br>{{small|[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย|ป.ม.]], [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก|ท.ม.]], [[เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร|ร.ม.ก.]]}}
| name = สมเพียร เอกสมญา ป.ม. ท.ม. ร.ม.ก
| image = Sgt sompian.jpg
| caption =
611

การแก้ไข