ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร"

เพิ่มข้อมูล
(เพิ่มข้อมูล)
|above =
|titlestyle = background:#007569; color: #ffffff;
 
|group1 = ผู้อำนวยการ
|list1 = [[พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)]] • [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล]] • [[หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนิทุ)]] • [[ธนิต อยู่โพธิ์]]
 
|group2 = อธิการบดี
|list2 = [[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]]<sup>(1–3)</sup> • [[หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์]]<sup>(1–2)</sup> • [[แสวง สดประเสริฐ]] • [[อดุล วิเชียรเจริญ]]<sup>(1–2)</sup> • [[หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่]]<sup>(1–2)</sup> • [[หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล]]<sup>(1–2)</sup> • [[เอนก วีรเวชชพิสัย]] • [[ไขศรี ศรีอรุณ]]<sup>(1–2)</sup> • [[ตรึงใจ บูรณสมภพ]] • [[พุฒ วีระประเสริฐ]] • [[วิวัฒน์ชัย อัตถากร]] • [[ภราเดช พยัฆวิเชียร]]<sup>(รักษาการ 1)</sup> • [[อุทัย ดุลยเกษม]] • [[ภราเดช พยัฆวิเชียร]]<sup>(รักษาการ 2)</sup> • [[ชัยชาญ ถาวรเวช]]<sup>(1)</sup> • [[วันชัย สุทธะนันท์]] • [[ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์]]<sup>(รักษาการ)</sup> • [[ชัยชาญ ถาวรเวช]]<sup>(2)</sup>
 
|below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยศิลปากร|หมวดหมู่]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|โครงการ]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|สถานีย่อย]]
|below = <small>'''(ในวงเล็บ)''' หมายถึง วาระการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้น (กรณีมากกว่า 1 วาระ)</small>
}}<noinclude>
[[หมวดหมู่:กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา]]
1,556

การแก้ไข