ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายมาซาฮิโตะ ฮิตาจิโนะมิยะ"

ป้ายกำกับ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|พระนาม = เจ้าชายมาซาฮิโตะ เจ้าฮิตาชิ
|ตราพระยศ = Japanese Crest of Hitachi no miya.svg
|ธงพระยศ = Japan Kouzoku Flag 16ben.svg
|ธงประจำพระองค์ =
|ธงประจำพระองค์ =
|การทูล = ชินโน (親王)
ผู้ใช้นิรนาม