ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เพิ่มข้อมูล
(เพิ่มข้อมูล)
|state = autocollapse
|title = [[มหาวิทยาลัยศิลปากร|<font color="#ffffff">มหาวิทยาลัยศิลปากร</font>]]
|image = [[ไฟล์:Silpakorn_University_LogoSilpakorn University Logo.svg|60px]]
|above =
|titlestyle = background:#007569; color: #ffffff;
 
|group1 = คณะ
|group1 = อัตลักษณ์
|list1 = [[คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร|โบราณคดี]] • [[คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|มัณฑนศิลป์]] • [[คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|อักษรศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศึกษาศาสตร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|วิทยาศาสตร์]] • [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|เภสัชศาสตร์]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร|วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]] • [[คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ดุริยางคศาสตร์]] • [[คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร|สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร]] • [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร|วิทยาการจัดการ]] • [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร|เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
|list1 = [[พระพิฆเนศ|พระคเณศ]] • [[มหาวิทยาลัยศิลปากร#สีประจำมหาวิทยาลัย|สีเขียวเวอร์ริเดียน]] • [[จัน|ต้นจัน]] • [[แก้ว (พรรณไม้)|ดอกแก้ว]] • [[ซานตาลูชีอา]] • [[มหาวิทยาลัยศิลปากร#เพลงประจำมหาวิทยาลัย|ศิลปากรนิยม]] • [[มหาวิทยาลัยศิลปากร#เพลงประจำมหาวิทยาลัย|กลิ่นจัน]]
|group2 = วิทยาลัย
 
|list2 = [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร|วิทยาลัยนานาชาติ]] • [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร|บัณฑิตวิทยาลัย]]
|group2 = วิทยาเขต
|group3 = หน่วยงานอื่น
|list32 = [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร#วิทยาเขต|วังท่าพระ]] (รวมไปถึงพื้นที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน) • [[ศูนย์สันสกฤตศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร#วิทยาเขต|วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์]] • [[มหาวิทยาลัยศิลปากร#วิทยาเขต|ศูนย์สันสกฤตศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี]]
 
|group13 = คณะ
|list13 = [[คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร|โบราณคดี]] • [[คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|มัณฑนศิลป์]] • [[คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|อักษรศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศึกษาศาสตร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|วิทยาศาสตร์]] • [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|เภสัชศาสตร์]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร|วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]] • [[คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ดุริยางคศาสตร์]] • [[คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร|สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร]] • [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร|วิทยาการจัดการ]] • [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร|เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
 
|group24 = วิทยาลัย
|list24 = [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร|วิทยาลัยนานาชาติ]] • [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร|บัณฑิตวิทยาลัย]]
 
|group35 = หน่วยงานอื่น
|list5 = [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร]] • [[ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศูนย์สันสกฤตศึกษา]]
 
|group6 = สถานที่สำคัญ
|list6 = [[วังท่าพระ]] • [[พระราชวังสนามจันทร์]] • [[พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์]] • [[พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์]] • [[พระตำหนักทับขวัญ]]
 
|group7 = อื่น ๆ
|list7 = [[วิทยาลัยช่างศิลป]] • [[ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)|ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร]] • [[สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา]]
 
|below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยศิลปากร|หมวดหมู่]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|โครงการ]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|สถานีย่อย]]
}}<noinclude>
1,556

การแก้ไข