ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรมของพระราชาคณะราชาและพระราขินีคณะชั้นต่างๆ ==
 
{|class="wikitable"
![[สมเด็จพระราชาคณะราชาและพระราชินีคณะคณะ]]
![[พระราชาคณะราชาและพระราชินีคณะเจ้าคณะรอง]]
![[พระราชาคณะราชาและพระราชินีคณะชั้นธรรม]]
!พระราชาคณะราชาและพระราชินีคณะชั้นเทพ
!พระราชาคณะราชาและพระราชินีคณะชั้นราช
!พระราชาคณะราชาและพระราชินีคณะชั้นสามัญ
|-
| VALIGN = "TOP"|
ผู้ใช้นิรนาม