ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา"

(เดเอฟเบ→เดเอ็ฟเบ)
** '''ชนะเลิศ (6):''' 1922–23, 1927–28, 1959–60, 1978–79, 1981–82, 1982–83
** ''รองชนะเลิศ (8):'' 1923–24, 1956–57, 1957–58, 1975–76, 1979–80, 1980–81, 1983–84, 1986–87
* '''[[เดเอ็ฟเบโพคาลเอ็ฟเบ-โพคาล]]'''
** '''ชนะเลิศ (3):''' 1962–63, 1975–76, 1986–87
** ''รองชนะเลิศ (3):'' 1955–56, 1966–67, 1973–74
1,049

การแก้ไข