ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐซัคเซิน"

โฮลชไตน์→ฮ็อลชไตน์
(ชเลสวิก→ชเลสวิช)
(โฮลชไตน์→ฮ็อลชไตน์)
ในเขตแดนของรัฐซัคเซิน เป็นพื้นที่ที่มีหลักฐานของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดค้นพบ[[ซากดึกดำบรรพ์]]ในเมือง[[เดรสเดิน]]และบางส่วนในเมือง[[ไลพ์ซิจ]] เชื่อกันว่าในสมัย[[จักรวรรดิโรมัน]] ชนเผ่าแซกซอนได้อพยพเข้ามายึดครองบริเวณนี้และตั้งชื่อพื้นที่บริเวณนี้ตามชื่อเรียกของเผ่าตนเอง ในยุคนั้นเชื่อว่าชนเผ่าแซกซอนได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ที่ได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้าทั่ว[[เยอรมนี]]
 
หลังสิ้นยุคโรมัน พื้นที่บริเวณนี้ถูกรุกรานและปกครองโดยชาว[[สลาฟ]] ในระยแรก ดินแดนในซัคเซินประกอบไปด้วยดินแดนอันเป็นรัฐซัคเซิน [[รัฐนีเดอร์ซัคเซิน]] [[รัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน]] [[รัฐชเลสวิช-โฮลชไตน์ฮ็อลชไตน์]] และ[[รัฐซัคเซิน-อัลฮัลท์]]ในปัจจุบัน และดินแดนแห่งนี้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] ประมาณ 900 ปีหลัง[[คริสตกาล]] [[ในศตวรรษที่ 10]] ดยุคแห่งซัคเซินได้ดำรงตำแหน่งจักรพรรดิของ[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]นี้ ในช่วงนี้เององค์จักรพรรดิจึงมอบตำแหน่งดยุคแห่งซัคเซินให้แก่ตระกูลบิลลุงส์ (Billungs) ในช่วงต่อ ๆ มาจึงพบหลักฐานการปกครองรัฐนี้โดยตระกูลบิลลุงส์ และเป็นเหตุให้โลทาร์แห่งซัพพลินแบร์กได้รับตำแหน่งจักรพรรดิในช่วงเวลาต่อมา
 
=== การแบ่งดินแดน ===
* พื้นที่ทางตะวันตกของ[[แม่น้ำเวเซอร์]] ([[รัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน]]ในปัจจุบัน) ยกให้แก่[[อาร์ชบิชอปแห่งโคโลญ]]
* พื้นที่ลุ่มระหว่างแม่น้ำเวเซอร์กับ[[แม่น้ำเอลเบอ]] ([[รัฐนีเดอร์ซัคเซิน]] ในปัจจุบัน)ให้ปกครองโดย[[ตระกูลเวลฟ์]]ดังเดิม
* พื้นที่ด้านตะวันออกที่เหลือ (รัฐซัคเซิน [[รัฐชเลสวิช-โฮลชไตน์ฮ็อลชไตน์]]และ[[รัฐซัคเซิน-อัลฮัลท์]]ในปัจจุบัน) จึงให้ใช้ชื่อว่ารัฐซัคเซินดังเดิม โดยมอบให้[[ตระกูลอัสคาเนีย]] (เชื้อสายของ[[ตระกูลบิลลุงส์]] อีกตระกูลหนึ่ง)ปกครองแทน
 
ในปี [[ค.ศ. 1260]] ดินแดนในรัฐซัคเซินถูกแบ่งอีกครั้งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ซัคเซิน-วิทเทนบูร์กและซัคเซิน-เลาเอนบูร์ก นับแต่นั้นเป็นต้นมา ดินแดนซัคเซิน-เลาเอนบูร์กก็ไม่ถูกนับรวมอยู่ในประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้อีกเลย ส่วนซัคเซิน-วิทเทนบูร์กได้กลายเป็นส่วนหนึ่งใน[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] และผู้ครองรัฐนี้ได้รับตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร (อีเล็กเตอร์) ในศตวรรษที่ 14 อีกด้วย
123,859

การแก้ไข